keskiviikko 11. toukokuuta 2016

Pari sanaa yritysarkkitehtuurista

SAMKissa on digitalisaatio-ohjelman edetessä otettu vähitellen käyttöön yritysarkkitehtuurimenetelmää. Mistä siinä on kyse?

Yritysarkkitehtuuri (toiselta nimeltään kokonaisarkkitehtuuri) on periaatteessa yksinkertainen asia, mutta käytännössä hyvin laaja kokonaisuus, johon perehtyminen vaatii hieman aikaa ja viitseliäisyyttä. Yksinkertaisesti sanottuna siinä on kyse toiminnan, sovellusten, tietojen ja teknologian kuvaamisesta sekä ennen kaikkea niiden välisten yhteyksien kuvaamisesta.


Wikipedia toteaa saman asian näin: ”Yritysarkkitehtuuri on kattava ilmaisu yrityksestä: punainen lanka joka sitoo liiketoimintasuunnittelun näkökulman, kuten vision, strategiat ja governance periaatteet, liiketoimintaoperoinnin näkökulman, kuten liiketoimintakäsitteistön, organisaatiorakenteet, prosessit ja tiedot, automatisoinnin näkökulman, kuten tietojärjestelmät ja tietokannat, sekä liiketoiminnan mahdollistavan teknologisen infrastruktuurin, kuten tietokoneet, käyttöjärjestelmät ja verkot.”
Lähde: Avoidata.fi

SAMKissa yritysarkkitehtuuria ollaan otettu käyttöön ratkaisulähtöisesti, liittyen digitalisaatio-ohjelman tarpeisiin. Digitalisaatio-ohjelmassahan on kyse SAMKin palveluiden digitalisaatiosta, joten yritysarkkitehtuurissakin on keskitytty tähän asiaan: palvelut ovat mallin keskiössä, ja muilla elementteillä tuetaan niiden digitalisaatiota monin eri tavoin. 

Kuten edellä kerroin, yritysarkkitehtuurimenetelmä mahdollistaa eri asioiden välisten yhteyksien esittämisen – tämä on juuri se lisäarvo, jonka tämä menetelmä tuo digitalisaatioon. Kun pystymme näkemään minkä hyvänsä palvelumme ”sisälle” ja luomaan faktoihin perustuvan kokonaiskuvan siitä mitä kaikkea ko palveluun littyy, on kytköksissä ja vaikuttaa; silloin pystymme lähestymään sen kehittämistä johdonmukaisesti ja todennäköisesti myös tuloksellisesti.


SAMKin digitalisaatio-ohjelman arkkitehtuurimalli


Tällä hetkellä yllä kuvattu malli on rakentunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toiminta-arkkitehtuurin puolella alkaa olla valmista muutoin, paitsi prosessikuvausten osalta. Sovellussalkku on melko pitkälti valmis, sieltä puuttuu lähinnä lisenssitietoja, joita kertyy koko ajan lisää kun lisenssejä tulee uusittavaksi tai poistettavaksi. Tieto- ja teknologiaosiot ovat vasta alkutekijöissään, eli niissä on lähinnä tunnistettu mitä niihin kuuluu ja kuvaustyö on vasta alkamassa.

Digiterveisin,

jari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti