keskiviikko 9. elokuuta 2017

Enemmän ja laadukkaammin?

Digikehitys – tuo aikamme rautatie – on omiaan nostattamaan aina uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen. Tämän aiheen tiimoilta on nyt myös helppoa ansioitua ns. kriittisenä ajattelijana. Kritiikkinä näkee usein esitettävän, että digitaalisuus vie tarpeen käyttää aivojamme. Puhelinnumeroita ja muita vastaavia asioita ei tarvitse enää muistaa eikä asioita ymmärtää, koska kone kertoo kyllä oikean vastauksen. Vai olisiko asia kuitenkin toisin? Kenties jopa ihan päinvastoin – jospa digitaalisuus nimenomaan haastaa meitä käyttämään aivojamme entistä enemmän?

Sen lisäksi, että digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tekemisen sekä asioiden tekemisen itsepalveluna, päähyödyt lienevät 1) enemmän samassa ajassa ja 2) laadukkaammin. Näistä tuo ensimmäinen on se loogisempi ja luonnollisempi, eli säästetään aikaa. Mitä sitten tällä säästyneellä ajalla voidaan tehdä - siis muutakin kuin tehdä vieläkin enemmän ja lisää? Itseäni kiinnostaa ajatus lisääntyvästä laadukkaammasta tekemisestä. Tämä on ehkä toistaiseksi jäänyt vielä tuon ”enemmän” tekemisen varjoon. Laadukkaampi tekeminen vaatii myös laadukkaampaa ajattelua, sillä kaikki tekomme ovat ensin ajattelua.


Ajattelun kehittämisestä puhutaan vielä toistaiseksi yllättävän vähän. Ehkäpä lähiaikoina tämä(kin) trendi tulee vahvistumaan.

Alkavaa syyskautta odotellen,
Marko

maanantai 7. elokuuta 2017

Digitalisaatio SAMKissa


Digitalisaatio on tärkeä osa SAMKin strategiaa. Me haluamme viestiä tällä siitä, että digitalisaation kehityksessä mukana pysyminen on välttämätöntä niin korkeakoulun, kuin kaikkien yhteistyökumppaniemmekin kannalta. 

Opiskelijamme ovat hyvin tottuneita digitalisaatioon: he käyttävät sujuvasti ja ennakkoluulottomasti erilaisia laitteita ja sovelluksia. Haluamme huomioida tämän omassa toiminnassamme entistäkin paremmin. BYOD-toimintamalli (Bring Your Own Device) tulee käyttöön kohta alkavan lukuvuoden alkamisen myötä. Olemme valmistelleet asiaa jo pitkään yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Käytännössä BYOD tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa, itse hankkimaansa tietokonetta opiskelussa - ja usein myös itse valitsemassaan paikassa ja itse valitsemanaan ajankohtana. Tämä on mahdollista, koska opetusta on tarjolla paljon myös verkossa itse kehittämässämme HILL-oppimisympäristössä. Edellisestä johtuen suurin osa SAMKin opiskelijoista ei käytä jatkossa juurikaan tietokoneluokkia, joten olemme pudottaneet niiden määrän neljäsosaan aiemmasta. 

Mitä nuoret edellä, sitä aikuiset perässä. Digiope-hankkeessa nostamme koko henkilökunnan digiosaamisen korkealle tasolle vastaamaan nopeasti kehittyvän digitalisaation tarpeita. Digiope on varsin mittava panostus SAMKilta ja siihen kohdistuu suuria odotuksia. Nykyään ja jatkossa opettaja ei ole pelkkä opettaja, vaan hän on mm. oppimispolkujen rakentaja, ohjaaja, mentori, pedagoginen ohjaaja, valmentaja, asiantuntija, kehittäjä, konsultti, verkostotoimija, uudistaja, prosessin kehittäjä ja innovaattori. Myös tukipalveluhenkilöstömme digiosaamista kehitetään, koska digitalisaatio valtaa kiihtyvällä vauhdilla alaa myös siellä: esimerkiksi verkkopalaverit ja moninaiset sähköiset palvelut ovat jo nyt arkirutiinia useimmille em. tehtävissä työskenteleville.

SAMKin siirtyminen Porissa uudelle kampukselle toi mukanaan paljon uudistuksia digitalisaatiota tukevaan teknologiaan ja toimintamalleihin. Porissa on oikeastaan kaikki mennyt uusiksi ja muillakin kampuksilla on moni asia muuttunut. Nyt teknologiamme vastaa hienosti tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeita: verkoissa on tehoa, luokat, ryhmätyötilat, laboratoriot, simulaattorit yms. mahdollistavat uudenlaisen toiminnan ja yritysyhteistyön, koko kampus on oppimisympäristö, kirjasto on viihtyisä ”place to be” – ja paljon muuta. 

Ketään ei jätetä yksin digitalisaation kanssa. Eniten käytetyt palvelut toimivat kuutena päivänä viikossa ja lisäksi samoja palveluita saa verkosta 24/7/365 –periaatteella. On tärkeää, että asiakkaat voivat käyttää palveluita paikasta ja kellonajasta riippumatta. 

Digitalisaatio ei ole itsetarkoitus, vaan välttämättömyys. Pohjimmiltaan SAMKin digitalisaatiossa on kyse siitä, että lähestymme visiotamme: Jokainen opiskelijamme työllistyy. 

Digiterveisin,

Jari