tiistai 21. marraskuuta 2017

BYOD-kysely opiskelijoille

ICT-palvelut teki lokakuussa SAMKin opiskelijoille BYOD-kyselyn, jossa selvitettiin heidän näkemyksiään BYOD-toimintamallista ja siihen liittyvistä palveluista ja toiminnoista. Vastauksia saatiin noin 500 kpl.

Kyselyn perusteella selkeästi suurin ongelma oli lataussähkön saatavuus omien päätelaitteiden lataukseen. Yli 40 % vastaajista koki tämän asian olevan huonolla tolalla. Tilannetta ryhdytään korjaamaan paremmaksi saman tien SAMKin hallituksen myöntämällä lisämäärärahalla. ICT-palvelut kartoittaa lataussähkön saatavuuden nykytilanteen marraskuun loppuun mennessä. Lisälatauspaikkoja on jo alettu asentaa niin luokkiin, kuin yleisiin tiloihinkin ja työ jatkuu kartoituksen valmistuttua.

Seuraavaksi eniten korjaavaa palautetta tuli tulostuksesta ja opiskelijoiden WLAN-verkosta; molemmissa koettiin olevan jonkin verran ongelmia niin palvelun käyttöönotossa kuin käytössäkin. WLAN verkon käyttöönotto-ohjeet on jo päivitetty selkeämmiksi ja tulostuksen osalta ollaan ottamassa käyttöön täysin uusittua toimintamallia uusine ohjeineen, jossa opiskelijoille tarjotaan samanlainen tulostusratkaisu kuin henkilöstöllä on jo käytössä.

 Muita huomioita:

  • opiskelijoiden oma laite soveltuu hyvin opiskeluun
  • laitekanta on varsin uutta
  • noin 90%:lla on käytössä Windows-käyttöjärjestelmä
  • noin kolmannes opiskelijoista on käyttänyt SAMKin IT-luokkia opiskelussaan
  • BYOD-klinikat saivat runsaasti positiivista palautetta toiminnastaan
  • osa opiskelijoista koki harmilliseksi sen, että omaa konetta ei käytetä kaikilla opintojaksoilla
  • opiskelijoiden mielestä enemmistö opettajista on suoriutunut erittäin hyvin tai hyvin BYOD-mallin huomioimisessa

Digiterveisin,

Jari