sunnuntai 3. syyskuuta 2017

Miksi BYOD?BYOD on otettu käyttöön monen tekijän yhteisvaikutuksesta, eli siinä ei ole yhtä yksittäistä syytä taustalla.

Ihan yleisesti ottaen BYODhan on toimintamalli, joka on jo pitkään yleistynyt niin yrityksissä kuin koulumaailmassakin kautta maailman. Eikä pelkästään korkeakouluissa: olin keväällä lukioinfossa ja siellä sanottiin, että oppilaalle on hankittava oma tietokone on lukioon tullessa - kirjojen lisäksi. Näin siis tapahtuu jo hyvin luonnollisella tavalla ennen korkeakouluvaihetta.

BYOD-mallin etuna on se, että oma laite kulkee mukana myös IT-luokan ulkopuolelle ja sillä voi tehdä joustavasti töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ei ole tilanne, jos tukeudutaan koulun tietokoneluokkiin – niiden käyttö rajoittuu koulun aukioloaikojen ja luokan varaustilanteen perusteella. BYODissa opiskelijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisella koneella työskentelee. Oma laite on tuttu ja sen kanssa osataan toimia paremmin kuin vieraamman koneen kanssa.

BYOD-malli opettaa opiskelijalle itsenäisyyttä ja vastuun ottoa omista työvälineistä. Oma kone on keskeinen opiskeluväline ja siitä pidetään hyvää huolta. Tässä kehittyvät siis aikanaan työelämässä tarvittavat taidot itsenäiseen suoriutumiseen ja vastuullisuuteen liittyen.

SAMKin kannalta BYOD-malli vapauttaa sekä taloudellisia, että henkilöresursseja luokkien vuokra- ja laitehankinnoista sekä edelliseen liittyvästä ylläpidosta. SAMKin rahoitusta on vähennetty viime vuosien aikana noin 25%, eli neljännes perusrahoituksestamme on leikattu pois. Tähän on ollut pakko sopeutua monin eri tavoin ihan jokaisessa SAMKin yksikössä.

Digiterveisin,

Jari