perjantai 4. marraskuuta 2016

Digitalisaatio näkyy SAMKin strategiassa

SAMKin uusi strategia on siirtynyt toteutusvaiheeseen ja niin on asia myös digitalisaation osalta. Itse asiassa se on ollut sitä jo pidempään, mutta nyt tekemisellä on vahva ja virallinen selkänoja. Digitalisaatio on muotoiltu strategiaamme toimenpiteeksi näin: ”Digitalisoidaan kaikki tarkoituksenmukaiset palvelut”. Toimenpide on osa strategista tavoitetta: ”Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa”. Digitalisaation onnistumista mitataan kahdella mittaritavoitteella:
1) ”
Tilinpäätöksen toiminnallinen tulos on joka vuosi positiivinen” ja 2) Rahoitusmallin mukainen tulos on joka vuosi nouseva välitavoitteena 4 % taso”. Tässä korostuu selvästi digitalisaation tulkinta toiminnan tehostajana ja sujuvoittajana: kun hommat sujuvat entistä tehokkaammin ja sujuvammin, jää enemmän hyvää viivan alle.

SAMKin digitalisaatio toteutuu palveluiden digitalisaation kautta – palvelut ovat tekemistä ja tätä tekemistä digitalisoidaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen. Eli kaikkia palveluita ei digitalisoida periaatteen vuoksi, vaan tarkastellaan kutakin ja pohditaan yhdessä palvelun omistajan kanssa mitä kannattaa tehdä. SAMKissa on noin 120 palvelua, joten tekemisen puutetta ei ole luvassa lähiaikoina.

Yritysarkkitehtuuri on mainio työkalu tämän digitalisaatioprosessin hallintaan: toiminnan kokonaisuus on kuvattu sinne malliksi, joka sisältää ”lukemattoman määrä” yksityiskohtia. Alamme lähestyä tilannetta, jossa SAMKin toimintaa pystytään mallintamaan varsin yksityiskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti; tämä on tärkeää, koska digitalisaatio näkyy ja vaikuttaa kaikkialla.

 
 SAMKin palveluiden digitalisaation arkkitehtuurimalli

Digiterveisin,

Jari