keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Bring Your Own Device

BYOD on digitalisaation tapaan hyvin aktiivisessa käytössä oleva termi. Se tarkoittaa lyhyesti ja selkokielellä sanottuna sellaista toimintamallia, jossa käyttäjät käyttävät omia päätelaitteitaan työskentelyyn ja opiskeluun. Organisaation tehtäväksi jää järjestää ICT-ympäristö niin, että edellä mainittu sujuu ongelmitta.

BYOD on erittäin suosittu toimintamalli, koska siinä on nähty kokonaisuutena olevan enemmän plussia kuin miinuksia. Molempia toki löytyy.

+ Plussan puolelle on kansainvälisessä keskustelussa kirjattu usein esimerkiksi käyttäjätyytyväisyyden kasvu, organisaation laitekulujen lasku ja parempi laitekanta kuin perinteisessä toimintamallissa. Myös ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn mahdollistaminen on selkeä plussa.

- Miinusmerkkiset huolenaiheet liittyvät useimmiten tavalla tai toisella tietoturvakysymyksiin.SAMKissa BYODiin pitää ottaa kolme näkökulmaa: opiskelijat, henkilöstö ja vieraat. Kaikille ryhmille pitää järjestää toimivat ICT-palvelut ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Kampushankkeet ovat toimineet hyvinä vauhdittajina SAMKin BYOD-valmisteluissa. Töitä on tehty vähitellen kiihtyvällä tahdilla jo vuoden 2014 loppupuolelta asti BYOD-otsikon alla. Toki tähän liittyviä ratkaisuja on kehitetty ja ollut käytössäkin jo paljon aiemminkin, vaikka ei olekaan aina muistettu puhua BYODista.

Porin kampushankkeen alla pyörivässä BYOD-projektissa on käsitelty säännöllisesti niitä asiakokonaisuuksia, joilla on vaikutusta toimivan BYOD-ympäristön rakentamiseen:

- Kysely tiimivastaaville ei-BYOD -ohjelmistoista: BYOD/EI-BYOD -ohjelmistot, ml ohjelmistojen määrän vähentäminen
- Järjestelmien ja ohjelmistojen omistajuuden määrittelytyö
- HILL-lisensointi
- Keskustelu opiskelijoiden kanssa siitä, miten BYOD nyt toimii ja mitä pitää kehittää
- IT-luokkien koneiden sisällönmäärittely
- Nykyisten IT-luokkien asteittainen vähentäminen
- Office 365
- Dropbox
- BYOD-tiedotus
- Opintojaksoselosteen toiminta opintojaksojen ohjelmistotarpeen osoittajana
- Opettajien BYOD-valmiuksien vahvistaminen
- SAMKin ohjelmistojen ja järjestelmien toimivuus toimintamallissa
- Ohjelmistojen virtualisointi (virtualisoinnin verkko- ja palvelintarpeet, uusi sopimus mahdollistaa niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin osalta käytön missä tahansa - rajana vain ohjelmistokohtaiset lisenssit)
- WLAN-verkon tehostaminen ja parantaminen (ml. vierailijaverkko)
- BYOD-tulostus
- Henkilöstön tietokone- ja puhelinhankintojen politiikka + mobiilin nopeus
- BYOD-tietoturva
- Lähiverkot ja runkoverkko
- Operaattoriverkkojen kapasiteetin varmistaminen: "monioperaattoriverkko"
- Omien laitteiden latauspisteet
- X kpl lainakoneita kirjastoon
- BYOD-tuki opiskelijavoimin

Huh huh. Hengästyttää jo pelkkä luettelon tekeminen...

Lopuksi vielä humoristinen kuva siitä, miten eri tavalla opiskelijat ja henkilökunta saattavat nähdä BYOD-toimintamallin arjen. Tätä uhkakuvaa vastaan hyökäämme osaamisen ja ICT-ympäristön kehittämisellä. Yhdessä.
Tässä hyvä artikkeli aiheeseen liittyen: http://www.meteoriitti.com/2016/02/09/byod-korulauseesta-kaytantoon/   Aika paljon tässä on kyse asenteesta, niin kuin nyt yleensäkin on tilanne muutoksia kohdatessa. Uteliaan positiivisella asenteella hyvä tästäkin tulee!

Digiterveisin,

jari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti