tiistai 6. helmikuuta 2018

ServiceDesk täytti vuoden

SAMKin ServiceDesk -portaali täytti vuoden tammikuussa. Vuosi sitten haaveilimme, että vielä jonain päivänä meillä on monia asiakkaille tärkeitä palveluita tarjolla portaalissamme. Nyt näyttää tältä:


Otimme hiljttain käyttöön asiakaspalautteen keräämisen, jonka avulla voimme kehittää palveluvalikoimaa entisestään.

Kiitos kaikille asiakkaille kuluneesta vuodesta!

Digiterveisin,

Jari

tiistai 21. marraskuuta 2017

BYOD-kysely opiskelijoille

ICT-palvelut teki lokakuussa SAMKin opiskelijoille BYOD-kyselyn, jossa selvitettiin heidän näkemyksiään BYOD-toimintamallista ja siihen liittyvistä palveluista ja toiminnoista. Vastauksia saatiin noin 500 kpl.

Kyselyn perusteella selkeästi suurin ongelma oli lataussähkön saatavuus omien päätelaitteiden lataukseen. Yli 40 % vastaajista koki tämän asian olevan huonolla tolalla. Tilannetta ryhdytään korjaamaan paremmaksi saman tien SAMKin hallituksen myöntämällä lisämäärärahalla. ICT-palvelut kartoittaa lataussähkön saatavuuden nykytilanteen marraskuun loppuun mennessä. Lisälatauspaikkoja on jo alettu asentaa niin luokkiin, kuin yleisiin tiloihinkin ja työ jatkuu kartoituksen valmistuttua.

Seuraavaksi eniten korjaavaa palautetta tuli tulostuksesta ja opiskelijoiden WLAN-verkosta; molemmissa koettiin olevan jonkin verran ongelmia niin palvelun käyttöönotossa kuin käytössäkin. WLAN verkon käyttöönotto-ohjeet on jo päivitetty selkeämmiksi ja tulostuksen osalta ollaan ottamassa käyttöön täysin uusittua toimintamallia uusine ohjeineen, jossa opiskelijoille tarjotaan samanlainen tulostusratkaisu kuin henkilöstöllä on jo käytössä.

 Muita huomioita:

  • opiskelijoiden oma laite soveltuu hyvin opiskeluun
  • laitekanta on varsin uutta
  • noin 90%:lla on käytössä Windows-käyttöjärjestelmä
  • noin kolmannes opiskelijoista on käyttänyt SAMKin IT-luokkia opiskelussaan
  • BYOD-klinikat saivat runsaasti positiivista palautetta toiminnastaan
  • osa opiskelijoista koki harmilliseksi sen, että omaa konetta ei käytetä kaikilla opintojaksoilla
  • opiskelijoiden mielestä enemmistö opettajista on suoriutunut erittäin hyvin tai hyvin BYOD-mallin huomioimisessa

Digiterveisin,

Jari

sunnuntai 3. syyskuuta 2017

Miksi BYOD?BYOD on otettu käyttöön monen tekijän yhteisvaikutuksesta, eli siinä ei ole yhtä yksittäistä syytä taustalla.

Ihan yleisesti ottaen BYODhan on toimintamalli, joka on jo pitkään yleistynyt niin yrityksissä kuin koulumaailmassakin kautta maailman. Eikä pelkästään korkeakouluissa: olin keväällä lukioinfossa ja siellä sanottiin, että oppilaalle on hankittava oma tietokone on lukioon tullessa - kirjojen lisäksi. Näin siis tapahtuu jo hyvin luonnollisella tavalla ennen korkeakouluvaihetta.

BYOD-mallin etuna on se, että oma laite kulkee mukana myös IT-luokan ulkopuolelle ja sillä voi tehdä joustavasti töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ei ole tilanne, jos tukeudutaan koulun tietokoneluokkiin – niiden käyttö rajoittuu koulun aukioloaikojen ja luokan varaustilanteen perusteella. BYODissa opiskelijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisella koneella työskentelee. Oma laite on tuttu ja sen kanssa osataan toimia paremmin kuin vieraamman koneen kanssa.

BYOD-malli opettaa opiskelijalle itsenäisyyttä ja vastuun ottoa omista työvälineistä. Oma kone on keskeinen opiskeluväline ja siitä pidetään hyvää huolta. Tässä kehittyvät siis aikanaan työelämässä tarvittavat taidot itsenäiseen suoriutumiseen ja vastuullisuuteen liittyen.

SAMKin kannalta BYOD-malli vapauttaa sekä taloudellisia, että henkilöresursseja luokkien vuokra- ja laitehankinnoista sekä edelliseen liittyvästä ylläpidosta. SAMKin rahoitusta on vähennetty viime vuosien aikana noin 25%, eli neljännes perusrahoituksestamme on leikattu pois. Tähän on ollut pakko sopeutua monin eri tavoin ihan jokaisessa SAMKin yksikössä.

Digiterveisin,

Jari

keskiviikko 9. elokuuta 2017

Enemmän ja laadukkaammin?

Digikehitys – tuo aikamme rautatie – on omiaan nostattamaan aina uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen. Tämän aiheen tiimoilta on nyt myös helppoa ansioitua ns. kriittisenä ajattelijana. Kritiikkinä näkee usein esitettävän, että digitaalisuus vie tarpeen käyttää aivojamme. Puhelinnumeroita ja muita vastaavia asioita ei tarvitse enää muistaa eikä asioita ymmärtää, koska kone kertoo kyllä oikean vastauksen. Vai olisiko asia kuitenkin toisin? Kenties jopa ihan päinvastoin – jospa digitaalisuus nimenomaan haastaa meitä käyttämään aivojamme entistä enemmän?

Sen lisäksi, että digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tekemisen sekä asioiden tekemisen itsepalveluna, päähyödyt lienevät 1) enemmän samassa ajassa ja 2) laadukkaammin. Näistä tuo ensimmäinen on se loogisempi ja luonnollisempi, eli säästetään aikaa. Mitä sitten tällä säästyneellä ajalla voidaan tehdä - siis muutakin kuin tehdä vieläkin enemmän ja lisää? Itseäni kiinnostaa ajatus lisääntyvästä laadukkaammasta tekemisestä. Tämä on ehkä toistaiseksi jäänyt vielä tuon ”enemmän” tekemisen varjoon. Laadukkaampi tekeminen vaatii myös laadukkaampaa ajattelua, sillä kaikki tekomme ovat ensin ajattelua.


Ajattelun kehittämisestä puhutaan vielä toistaiseksi yllättävän vähän. Ehkäpä lähiaikoina tämä(kin) trendi tulee vahvistumaan.

Alkavaa syyskautta odotellen,
Marko

maanantai 7. elokuuta 2017

Digitalisaatio SAMKissa


Digitalisaatio on tärkeä osa SAMKin strategiaa. Me haluamme viestiä tällä siitä, että digitalisaation kehityksessä mukana pysyminen on välttämätöntä niin korkeakoulun, kuin kaikkien yhteistyökumppaniemmekin kannalta. 

Opiskelijamme ovat hyvin tottuneita digitalisaatioon: he käyttävät sujuvasti ja ennakkoluulottomasti erilaisia laitteita ja sovelluksia. Haluamme huomioida tämän omassa toiminnassamme entistäkin paremmin. BYOD-toimintamalli (Bring Your Own Device) tulee käyttöön kohta alkavan lukuvuoden alkamisen myötä. Olemme valmistelleet asiaa jo pitkään yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Käytännössä BYOD tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa, itse hankkimaansa tietokonetta opiskelussa - ja usein myös itse valitsemassaan paikassa ja itse valitsemanaan ajankohtana. Tämä on mahdollista, koska opetusta on tarjolla paljon myös verkossa itse kehittämässämme HILL-oppimisympäristössä. Edellisestä johtuen suurin osa SAMKin opiskelijoista ei käytä jatkossa juurikaan tietokoneluokkia, joten olemme pudottaneet niiden määrän neljäsosaan aiemmasta. 

Mitä nuoret edellä, sitä aikuiset perässä. Digiope-hankkeessa nostamme koko henkilökunnan digiosaamisen korkealle tasolle vastaamaan nopeasti kehittyvän digitalisaation tarpeita. Digiope on varsin mittava panostus SAMKilta ja siihen kohdistuu suuria odotuksia. Nykyään ja jatkossa opettaja ei ole pelkkä opettaja, vaan hän on mm. oppimispolkujen rakentaja, ohjaaja, mentori, pedagoginen ohjaaja, valmentaja, asiantuntija, kehittäjä, konsultti, verkostotoimija, uudistaja, prosessin kehittäjä ja innovaattori. Myös tukipalveluhenkilöstömme digiosaamista kehitetään, koska digitalisaatio valtaa kiihtyvällä vauhdilla alaa myös siellä: esimerkiksi verkkopalaverit ja moninaiset sähköiset palvelut ovat jo nyt arkirutiinia useimmille em. tehtävissä työskenteleville.

SAMKin siirtyminen Porissa uudelle kampukselle toi mukanaan paljon uudistuksia digitalisaatiota tukevaan teknologiaan ja toimintamalleihin. Porissa on oikeastaan kaikki mennyt uusiksi ja muillakin kampuksilla on moni asia muuttunut. Nyt teknologiamme vastaa hienosti tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeita: verkoissa on tehoa, luokat, ryhmätyötilat, laboratoriot, simulaattorit yms. mahdollistavat uudenlaisen toiminnan ja yritysyhteistyön, koko kampus on oppimisympäristö, kirjasto on viihtyisä ”place to be” – ja paljon muuta. 

Ketään ei jätetä yksin digitalisaation kanssa. Eniten käytetyt palvelut toimivat kuutena päivänä viikossa ja lisäksi samoja palveluita saa verkosta 24/7/365 –periaatteella. On tärkeää, että asiakkaat voivat käyttää palveluita paikasta ja kellonajasta riippumatta. 

Digitalisaatio ei ole itsetarkoitus, vaan välttämättömyys. Pohjimmiltaan SAMKin digitalisaatiossa on kyse siitä, että lähestymme visiotamme: Jokainen opiskelijamme työllistyy. 

Digiterveisin,

Jari